Nepanikařte, ale organizujte se!

 

Po dlouhou dobu neměl člověk živící se poctivou  prací nebo neprivilegovaný student reálného  zastání. Nebylo už dost nespravedlnosti ze strany bohatých? Nyní je v Česku přes 535 225 nezaměstnaných, průmyslové tržby jsou pouze stínem toho, co bylo realitou ještě v roce 2007. V roce 2004 bylo vydáno přes 153 000 stavebních povolení, v roce 2013 již jen 89 000. A lidí bez přístřeší je v ČR na 50 000... To jsou čísla "úspěšné kapitalistické ekonomiky", tzv. svobodného světa. Takový chcete svět?

Stále tíživější situace českých studentů středních a vysokých škol je tristní. Vzdělání přece není zboží, ale lidské právo! Jsme proto zásadně proti zavádění školného na všech úrovních vzdělávání.

Nemůžeme tolerovat snižování rozpočtu zdravotnictví, jeho privatizaci a přeměnu zdraví našich obyvatel na předmět obchodu nadnárodních firem. Podíl výdajů na zdravotnictví na celkovém HDP se od roku 2009 pohybuje v rozmezí 7,5–8,0 %, což je opticky výše než úroveň pod 7 % v letech 2006 až 2008. Trend vyššího podílu výdajů na zdravotnictví je ovšem mírněn faktem, že za období 2009–2012 stále nebyla překonána úroveň HDP z „rekordního“ roku 2008. Pro zdravotnictví z toho plyne, že úroveň financí je stále stejná, častokrát dokonce menší kvůli machinacím různých zájmových skupin, korupčníků a korporací. To můžeme vycítit již z toho, že naše zdravotnictví má rok od roku horší úroveň.

Poplatky za pobyt v nemocnici nutí lidi k předčasnému ukončení léčby, což znovu dokazují statistiky ministerstev. Došlo ke snížení průměrné ošetřovací doby z 9,3 na 9,0 dne, což ve výsledku představuje pokles průměrného denního stavu léčených pacientů v lůžkových zdravotnických zařízeních z 59,6 tisíc v letech minulých na necelých 57,7 tisíc osob v roce 2012.

Přes 1,6 milionů Čechů žije pod hranicí chudoby a 1,7 milionu lidí je přímo chudobou ohroženo. A tato čísla stále rostou, kvůli asociálním zákonům našich zákonodárců. Stále méně peněz jde na vyplácení sociálních dávek a nelze očekávat žádné navýšení pracovních míst. Takhle si kapitalisté asi představují boj s chudobou a nezaměstnaností…

Další krize kapitalistického systému budou jeho labutí písní. Za čtvrt století kapitalismu se dosáhlo jen toho, že obyčejní lidé dřou bídu s nouzí, zatímco politici se nám snaží vnutit lež, že "jednou bude lépe". A to vskutku bude, ale ne v kapitalismu. Cestou je revoluční socialismus ve své ryzí podobě, ne zdegenerovaný stalinismus, ale ani sociálnědemokratický reformismus. Nyní je řada na nás, abychom se postavili na stranu utlačovaných mas. Nikdo jiný to neudělá.

Stavíme se za sociální spravedlnost, za bezplatné zdravotnictví a školství, za lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a zájmy mladých lidí.

Toho všeho můžeme dosáhnout, ale ne v anarchii kapitalistického trhu. Naše země je ovládána bandou zkorumpovaných kapitalistů, bankéřů, kteří nejen že nehrají žádnou pozitivní roli pro naši zemi, ale kradou bohatství tvořené pracujícími, kteří na něj mají přirozené právo, a proto by ho měli sami vlastnit a demokraticky spravovat.

Víme, že mládež a pracující nenajdou oporu ve vedení v etablovaných stranách jako KSČM a ČSSD, ani v různých pokoutných „nepolitických“ hnutích.

Proto je tu Marxistická Alternativa - sekce International Marxist Tendency. IMT je organizací s letitou tradicí bez škraloupů na pověsti s tisíci aktivních členů po celém světě.

 

Je tu nová alternativa pro Českou republiku, Marxistická Alternativa. Mnohokrát čeští a slovenští pracující ukázali svůj radikální, ba revoluční instinkt. Od dob našich prarodičů, kteří hrdinně bojovali proti nacistům, přes masová hnutí let 1945, 1948, 1968, a dokonce i roku 1989, už to by mělo sloužit krátkozraké vládnoucí třídě jako odstrašující příklad toho, že pracující se nenechají vydírat navždy. Dokonce jsme mohli v nedávných letech vidět mohutné akce pracujících proti na nich páchaným zločinům – počínaje třeba stávkou hlasatelů v rádiích (v roce 2002) po stotisícovou demonstraci odborů na Václavském náměstí (v roce 2012). Na revoluční tradici nezapomínají horníci z OKD, kteří hrdinně bránili a okupovali doly ve Slezsku proti útlaku ze strany managementu. V těchto a mnoha dalších příkladech se skrývá nezměrný potenciál.

 

Lidé potřebují  výdobytky socialistické revoluce a mohou jich dosáhnout pouze jako součást mezinárodní socialistické federace. Pracující třída a další zbídačené masy, ať už v Česku, na Slovensku, v Rusku, Americe, Číně či v Africe, jsou spojeny svými třídními zájmy! Ale socialismus nemůže fungovat v izolované zemi, jak nám ukázal příklad ČSSR, nýbrž v rámci mezinárodní spolupráce. Buď internacionalismus, nebo nic!

 

Za zájmy pracujících a mládeže!

Za zájmy většiny!

 

KONTAKT:

E-mail:
marxistecz@seznam.cz

Blog:
marxalt.webnode.cz

FB stránky:
www.facebook.com/marxistecz

www.facebook.com/pbmarxiste

www.facebook.com/PrahaMarxiste

 

Mezinárodní stránky IMT:
http://www.marxist.com/

 

 

Za čím stojíme:

 

  • Podporujeme každý boj pracujících za zlepšení svých životních podmínek v kapitalismu, zároveň však důrazně upozorňujeme na to, že v současném systému nemohou být demokratická práva a ekonomické výdobytky aplikovány v plném rozsahu.
  • Domov pro každého! Znárodnění všech velkých stavebních společností a jejich převedení pod dělnickou kontrolu. Nájemné by nemělo přesáhnout 20 % příjmu nájemníka. Každému pronajímateli, který by se tímto odmítal řídit, bude tento majetek znárodněn.
  • Zdravotnictví - zdarma a pro všechny! Řekněme ne parazitování zdravotních pojišťoven (jako VZP) na pracujících! Znárodněme všechny takové pojišťovny a zastavme profitování jednotlivců ze zdravotnictví. Ani zdraví není zboží!
  • Bezplatná veřejná doprava! Každý pracující má nárok na to, aby se do práce a domů dopravoval zadarmo. Toho můžeme dosáhnout pouze vyvlastněním velkých dopravních podniků a jejich převedením pod správu pracujících.
  • Konec diskriminaci! Ať už Čech, Vietnamec, Ukrajinec nebo Rom – pracující a chudí jsou spojeni svými třídními zájmy!
  • Práci pro každého, navýšení minimální mzdy! Transparentní financování firem, žádné propouštění pro nadbytečnost. V případě neschopnosti platit svým zaměstnancům by měla být firma znárodněna, s náhradou na pokrytí životního minima.
  • Konec sexuální diskriminaci! Odbory by měly hájit zájmy žen. Bezplatnou péči o děti pro matky. Místo pro každé dítě ve školce. Žádná žena by neměla být nikdy donucena z ekonomických důvodů prodávat své tělo!
  • Zkrátit pracovní týden na 30 hodin bez snížení mzdy! S plnou zaměstnaností bude možné zkrátit pracovní týden, a to bez negativního vlivu na ekonomiku. Pracující nejlépe ví, jak spravovat své pracoviště efektivně. S vyšší efektivitou ekonomiky získají lidé více času na to, aby se mohli realizovat ve svém osobním životě.